Reviews

Mr. L.E. Visserhuis, woonzorgcentrum Den Haag
Training ‘De Klant is Koning?’, over omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag voor verzorgenden.
 leuke, pittige training
 actieve docente, zet zich volop in
 duidelijk, afwisseling tussen praktijk en theorie, leerzaam
 goed om zowel agressie en grensoverschrijdend gedrag bij bewoners, als familie en collega’s te
behandelen
 vooral geleerd hoe je moet reageren op bepaalde situaties en omgaan met dementerenden
 geleerd hoe je zelf reageert in situaties en je collega’s en hoe je het ook anders kunt doen
 geleerd beter voor jezelf opkomen, assertief zijn; op ’n goede manier grenzen aangeven
 trainer kwam deskundig over en het contact was goed, je voelde je op je gemak
 de situaties waren zeer realistisch; goed kunnen oefenen
 ben met niets gekomen en veel opgestoken

 
KSCD Rotterdam (onderzoek- en adviesbureau voor jeugdbescherming)
Training ‘De Klant is Koning?’. Over omgaan met agressief gedrag van cliënten. Voor onderzoekspsychologen, onderzoeksassistenten en baliemedewerkers.
ik heb goed kunnen oefenen met welke situatie ik het lastigst vond
♦ meer bewust van eigen houding en reactie, je valkuilen. Beter toegerust, zekerder voelen in
het contact met ‘lastige cliënten’
♦ goed kunnen oefenen met realistische situaties; praktisch toegesneden
♦ combinatie theorie en praktijk
♦ bruikbare opbouw, feedback en veilige sfeer
♦ training is erg volledig; theorie en oefening, origineel, hele eigen oefeningen
♦ er zat vaart in, afwisselend
♦ rust en ruimte om ingewikkelde situaties te bespreken; de concrete vertaalslag van theorie
naar de dagelijkse praktijk

Zmlk-school De Kom Druten
Trainingstraject 2014 – heden: hele schoolteam, specialistenteam, Train de Trainer, instructiefilm en reader
Bernadette denkt goed mee in wat, in praktische zin, in de organisatie haalbaar is
Flexibel passend aanbod op maat
Twee zeer deskundige en betrokken trainers
Trainers weten een vertrouwde, veilige sfeer te scheppen waarin het prettig oefenen is
Trainers spelen goed in op concrete vragen en casussen
 
Hogeschool Utrecht, Verpleegkundige Studies
Module ‘Weerbaarheid en omgaan met agressie’
♦ Ik heb geleerd hoe ‘vervelende’ communicatie en agressief gedrag werkt voor beide partijen en hoe je het beste kunt reageren (studente verpleegkunde)
♦ Ik voel me stabieler en zelfverzekerder in het dagelijkse leven en als hulpverlener (oefentherapeute)
♦ Ik heb geleerd hoe ik me verbaal kan uiten op een rustige manier, zodat de situatie niet escaleert (studente mondhygiëniste)

 
Dr. Leo Kannerhuis, Centrum voor Autisme
Van den Brekel Trainingen heeft gedurende een periode van tien jaar groepsleiders getraind van verschillende klinieken.
Training: ‘Fysieke beheersing: effectief reageren op fysieke agressie van cliënten’
♦ Training sluit goed aan bij de praktijk, hard nodig, bruikbare technieken en leuke cursus.
♦ Goed om casussen bespreekbaar te maken en te oefenen. Ook goed om dit als team te doen.
♦ Trainers hebben veel kennis van zaken, goede uitleg, prima inspelen op vragen, humor, energiek, prettige sfeer en goede samenwerking.

 
GGD, JGZ Noord- en Midden Limburg
Training ‘De klant is koning!?’ voor arts-assistenten
♦ Bernadette zorgde voor een zeer open aanpak en structuur zodat wij ons zelf durfde te zijn en dus ook open!
♦ Ik weet nu dat ik me kan redden in moeilijke situaties met ouders.
♦ Je hoort nu ook hoe collega’s situaties ervaren en ermee omgaan.
♦ Fijn om meerdere gesprekstechnieken aan te leren, en door naar jezelf te kijken kun je ‘de klant beter koning ‘laten zijn, zonder over je heen te laten lopen.
♦ We zijn als team samen sterker komen te staan
♦ De inhoud is gevarieerd, toegepast op praktijksituaties

 
Thuiszorg Stichting de Betuwe Culemborg en Stichting Fokus Nieuwegein
Training ‘Veilig over straat’ voor verzorgenden en verpleegkundigen
♦ Veel kunnen oefenen, goed op de praktijk gericht, afwisselend
♦ Een hoop technieken geleerd hoe ik me moet verdedigen
♦ Trainer is gedreven, bekwaam en deskundig
♦ Prettige mix van theorie en praktijk, positief ervaren

 
Andere organisaties waar we hebben getraind:
> Stichting Kind en Brandwond en Brandwonden Stichting
> De Kom, zmlk school in Druten
> Sportservice Zeist
> Bureau Jeugdzorg Gelderland
> De Brouwerij, leerkrachten Leo Kannerhuis, centrum voor autisme, cluster 4 school
> Reclassering Haarlem e.o.
> De Haagse Hogeschool
> Balie- en kassamedewerkers Theater Lieve Vrouwe in Amersfoort.
> Personeel Spoedeisende Hulp Rivierenland Ziekenhuis in Tiel
> Receptie- en baliepersoneel van diverse verpleeg- en verzorgingshuizen
> Trainingen weerbaarheid en zelfverdediging voor kinderen en pubers. Voor diverse
instellingen op het gebied van jongerenwerk, onderwijs en hulpverlening

Geïnteresseerd?

Wilt u weten hoe wij uw medewerkers kunnen helpen agressie te verminderen en adequaat te reageren? Wilt u kennismaken met ons en onze trainingen?

Neem contact op