Weerbaar tegen agressie in het onderwijs

Onderwijspersoneel wordt steeds vaker geconfronteerd met ouders van leerlingen die op school verhaal komen halen. Omdat hun kind is gecorrigeerd, een onvoldoende beoordeling heeft, een sanctie is opgelegd of vanwege ander ‘slecht nieuws’.

Daarnaast heeft onderwijspersoneel steeds meer te maken met agressief gedrag van leerlingen zelf: leerlingen die schelden en schreeuwen, dreigementen uiten, met spullen gooien of kapot maken, of fysiek agressief worden. Of er zijn conflicten tussen leerlingen onderling.
Incidenten met agressie op school kunnen grote gevolgen hebben voor het personeel, werkklimaat en sfeer op school.

Iedere schoolleiding is volgens de Arbowetgeving verplicht zorg te dragen voor een veilig werkklimaat voor haar medewerkers. Personeel trainen in het omgaan met agressief, grensoverschrijdend gedrag van ouders en leerlingen, is één van de middelen die een school kan inzetten.

De training

In een prettige sfeer en vlot tempo, ontdek je meer over je kwaliteiten in het contact met ouders en leerlingen. Je bespreekt met elkaar de grenzen van gedrag. Je oefent hoe je in werksituaties met een agressieve ouder of leerling kunt de-escaleren of meer confronterende technieken inzet. Met oog en oor voor de onderlinge relatie èn je eigen grenzen. Deelnemers leren grip te krijgen op situaties waarin spanning en emoties hoog oplopen. Je vergroot middels afwisselende opdrachten en oefeningen je eigen vaardigheden. Praktijkvoorbeelden worden geoefend met een trainingsacteur.

Hebben jij en je collega’s ook te maken met fysieke agressie van leerlingen? En wil je als team leren hoe gezamenlijk op te treden en veilig in te grijpen? In overleg kunnen we het trainingsprogramma met de juiste ingrediënten voor jullie school/team samenstellen.

De training ‘Weerbaar tegen agressie in het onderwijs’ geeft je inzicht in:

♦ verschillende vormen van grensoverschrijdend en agressief gedrag
♦ effectieve reacties van de-escaleren en confronteren
♦ je persoonlijke stijl van reageren: kwaliteiten en valkuilen
♦ het effect van uitstraling en lichaamstaal

Na de training kun je:

♦ beter omgaan met de spanning, emoties van jezelf en de boze ouder/leerling
♦ een zelfverzekerde houding uitstralen
♦ communicatieve vaardigheden inzetten die de-escaleren
♦ grenzen stellen, nee zeggen tegen verzoeken en omgaan met kritiek
♦ confrontatie technieken toepassen bij grensoverschrijdend gedrag
♦ hulp vragen en geven aan collega’ s in een eerste opvanggesprek
♦ met een veiliger en zelfverzekerd gevoel voor de klas staan

Praktische Informatie

Programma: incompany training
Duur: in overleg, gemiddeld 1, inclusief acteur
Werkwijze: praktisch en actief
Plaats: op locatie
Groepsgrootte:  maximaal 12 deelnemers
Prijs: op aanvraag

Vragen? Bel: 06 12260197

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Wilt u weten hoe wij uw medewerkers kunnen helpen agressie te verminderen en adequaat te reageren? Wilt u kennismaken met ons en onze trainingen?

Neem contact op